Börsnotering av

Precomp Solutions AB

Precomp Solutions är en tillverkare av precisionskomponenter, med finklippning som specialitet.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Consilium AB, som delar ut alla aktier till sina ägare.

Mer information

Consilium AB delar ut Consilium Components AB och listar aktierna på First North. Uppdatering: Avstämningsdag för att erhålla aktier i Consilium Components har senarelagts till den 15 augusti 2007.

Uppdatering: Consilium Components AB byter namn till Precomp Solutions AB

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner