Börsnotering av

PostNord AB

PostNord AB är moderbolag i den gemensamma koncern som är resultatet av samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Ägandet kommer att fördelas enligt följande. Svenska staten 58,2 %, Danska staten 29,1 %, riskkapitalbolaget CVC 8,5 %, anställda i danska posten 1,2 % och de sista 3 % kommer anställda och chefer inom den nya koncernen att få köpa. Uppdatering: Danska posten köper i slutet av 2008 ut riskkapitalbolaget CVC, vilket seglat upp som ett krav för att genomföra fusionen.

Mer information

Svenska Posten och Danska Posten går samman under ett holdingbolag, med målet att noteras inom 3 - 5 år (2011 - 2013). 2011 är också året då postverksamheten avregleras helt inom EU, vilket förväntas leda till en ökad konkurrens och aktivitet inom omstruktureringen i branschen.

Uppdatering: Det pratas i december 2010 om att Posten internt har börjat förbereda sig för en notering. En IR-chef har anställts och corporate finance-firmorna har börjat göra sig redo för att försöka få uppdraget.

Uppdatering: Det ser ut att ha blivit tvärstopp för en notering eller försäljning av Posten. Sverigedemokraterna har ställt sig bakom Socialdemokraternas och Miljöpartiets position att staten inte ska sälja några bolag, vilket där med sätter stopp för den borgerliga regeringens plan för en notering av Posten. Frågan är hur den andra ägaren, Danska staten, reagerar på det och hur det kan tänkas påverka förloppet.

Uppdatering: Postens VD Lars Idermark säger i slutet av februari 2012 att han ser det som sitt uppdrag att förbereda företaget för en börsnotering. Politiskt har dock inget ändrats.

Uppdatering: I juli 2013 meddelas att Håkan Ericsson tillträder som ny VD den 1 oktober 2013.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner