Börsnotering av

Polarium Energy Solutions AB

Polarium tillhandahåller energilagringslösningar med batterier till telekom, fastigheter och industri.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: Före nyemissionen i augusti 2023: Vargas Holding 36,5 %, Stefan Jansson 11,5 %, AMF 10 %, Alecta 10 %.

Uppdatering: I oktober 2022 köpte Alecta fler aktier, samtidigt som Formica Capital och Absolute Unlisted (Coeli) köpte aktier av grundare och tidiga anställda.

Uppdatering: AMF tillkom som ägare i maj 2022.

Vargas Holding, Roosgruppen, Beijerinvest.

Värdering

Uppdatering: 5,3 Mdkr post money efter emissionerna i augusti 2023. 930 kr per aktie.

Uppdatering: I juni 2022 gjorde bolaget ytterligare en emission på 178 Mkr vilket få adderas till värderingen.

Uppdatering: 1 miljard USD var värderingen i maj 2022 då en emission på 955 Mkr gjordes. 1861 kr per aktie.

Mer information

Di skrev i början av april 2021 att Polarium gör sig redo för börsen. ”Fortsatt tillväxt genom ett eventuellt förvärv, men också ytterligare produktutveckling eller fler fabriksetableringar kan göra en börsnotering aktuell.” sade grundaren och vd Stefan Jansson.

Uppdatering: I början av juni 2023 skrev Di att Polarium under 2022 ökade sina intäkter med över 100 procent till 2,2 Mdkr. Di skrev vidare att företaget håller på att ta in nytt kapital via ett konvertibellån.

Under 2021 räknar bolaget med att växa drygt 60 % och omsätta 1,25 miljarder kronor.

Uppdatering: I början av december 2021 meddelade Polarium att Anna Kinberg Batra och Carola Puusteli ansluter som styrelseledamöter och investerare i företaget.

Uppdatering: I början av februari 2022 skrev Di att Polarium går väldigt bra. Under 2021 ökade omsättningen 50 % och blev 1,1 miljarder kronor. Målet är att dubbla den under 2022 och nå 5 miljarder kronor under 2023.

Uppdatering: I början av maj 2022 meddelade bolaget att de gjort en ny finansieringsrunda där AMF investerade 955 Mkr till en värdering på 1 miljard USD.

Bolagets grundare och vd Stefan Jansson sade till Di att bolaget ska bli börsfähigt i år, men att beslut om en notering inte tagits.

Uppdatering: I juni 2022 gjorde företaget en emission på 178 Mkr till samma pris per aktie som månaden innan. Emissionen tecknades av tre nya investerare.

Uppdatering: I mitten av oktober 2022 meddelade Polarium att en transaktion på 1,1 miljarder kronor med befintliga aktier har gjorts. Det svenska pensionsbolaget Alecta, tillsammans med de svenska investerarna Formica Capital och Absolute Unlisted (en del av kapitalförvaltaren Coeli förvärvade befintliga aktier av grundare och tidiga investerare i bolaget. Affären gjordes på samma värdering som det resta kapitalet från våren och sommaren 2022.

Uppdatering: I början av april 2023 skrev Di att Polarium fortsätter med sina noteringsförberedelser och att det sannolikt är Carnegie och JP Morgan som kommer att leda noteringen. Tidsplanen uppges vara oklar.

Uppdatering: Di skrev i början av juni 2023 att Polarium under 2022 mer än dubblade intäkterna till 2,2 Mdkr. Man skrev vidare att bolaget håller på att ta in nytt kapital via ett konvertibellån.

Uppdatering: I början av juli 2023 meddelades att Hexagonveteranen Robert Belkic tillträder som ny finanschef på Polarium. Det ses som ytterligare ett steg mot en börsnotering.

Uppdatering: I slutet av augusti 2023 rapporterade Di att Polarium gjort en emisison på 436 Mkr som riktades till befinliga ägare och främst tecknades av Stefan Jansson Global Invest, Vargas, AMF och Alecta. Vidare kvittades ett lån på 100 Mkr från främst Vargas. Priset per aktie har halverats sedan emissionen i början av sommaren 2022.

Uppdatering: I mitten av september 2023 skrev Di att Polariums halvårsrapport var skräckläsning. Bolaget har varit beroende att ett fåtal stora kunder och en av dessa har dragit ner beställningarna till noll och en annan till ett minimum. Di kallar bolagets prat om en börsnotering för ett skämt, "...i ett läge där kärnverksamheten precis kapsejsat."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner