Börsnotering av

Plagazi AB

Plagazi utvecklar och erbjuder en lösning som gör vätgas av avfall genom att hetta upp till gas.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: Rederi AB Gotland via Gotland Tech Development AB ca 10 % efter emissioner hösten 2022.

Värdering

3,26 kr per aktie vid emissionen i januari 2021.

Mer information

Plagazi meddelade i början av mars 2021 att de har valt Eminova Fondkommission som rådgivare för en notering under 2021.

Uppdatering: I mitten av januari 2022 meddelade företaget att Richard J. Fish, Valerie Dujardin och Jorgo Chatzimarkakis valdes in som nya styrelsemedlemmer i december 2021.

Uppdatering: I början av februari 2022 väljs Sven Otto Littorin in i bolagets rådgivande styrelse. Han säger till Realtid.se att han under våren 2022 även ska bli delägare då bolaget gör en nyemission och siktar på en notering inom ett år.

Uppdatering: I mitten av augusti 2022 meddelades att Gotland Tech Development, del av Rederi AB Gotland, har åtagit sig att investera i Plagazi via en riktad nyemission. Den riktade nyemissionen till Gotlandsbolaget, som en strategisk ankarinvesterare, är del utav företagets kapitalanskaffningsstrategi, tillsammans med Vator Securities, vilket även inkluderar riktade nyemissioner till fåtal nya investerare och existerande aktieägare (per mitten av augusti 2022). Gotlandsbolaget har genom sitt åtagande givits möjlighet att investera till en teckningskurs som kommer att motsvara en ägarandel om ca. 10 procent av det totala antalet aktier och röster i Plagazi, efter att ytterligare nyemissioner, del utav bolagets kapitalanskaffningsstrategi, riktade till ett fåtal nya investerare och existerande aktieägare är slutförda.

Gotlandsbolaget har som målsättning att utveckla en fartygsklass med nollutsläpp, Gotland Horizon, vilket är Sveriges första projekt för att skapa ett storskaligt vätgasdrivet fartyg för både resenärer och frakt. Gotlandsbolagets ser en investering i Plagazi av strategisk vikt för bolagets framtida vätgasdrivna fartyg.

Uppdatering: I början av oktober 2022 meddelade Plagazi att de har slutfört en kapitalanskaffning på 53 Mkr, där som tidigare meddelat Gotland Tech Development AB som är en del av Rederi AB Gotland var ankarinvesterare. Bland annat deltog även Falkenberg Investment Group och familjen Granberg, och nya aktieägare.

Uppdatering: I mitten av april 2023 meddelade Plagazi att de utökar sin A-runda med ytterligare 20 Mkr från Uturn2innovation. "Den riktade nyemissionen är i samarbete med Plagazis finansiella rådgivare Vator Securities" och ska främst användas för nuvarande projekt med huvudfokus på utvecklingen av Köping Hydrogen Park.

Uppdatering: I slutet av september 2023 går Torsten Granberg från att ha varit VD till att vara styrelseordförande och chief strategy officer. Gustav Granberg, tidigare COO, kommer att ta på sig rollen som tillfällig VD.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner