Börsnotering av

Petzbe AB

Petzbe erbjuder en app för husdjursägare. I företaget finns även medicinteknik-produkten Edor kvar. Petzbe AB hette tidigare Emotra AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan nyemissionen under februari/mars 2013; Elizabeth Kaminski 24,02 %, Lars-Håkan Thorell 24,02 %, Lars-Erik Nordell 12,82 %, Claes Holmberg 11,62 %, Sven Milton 8,08 %, Mats Rånby 7,50 %, Johan Frenckner 7,45 %, Roy Jonebrant 1,45 %, Margit Ferm 1,00 %, Thomas Lindahl 1,00 %, Bengt Ragnemalm 1,00 %.

Värdering

Pre-money 10 Mkr och 20 Mkr post money om nyemissionen under februari/mars 2013 fulltecknas.

Uppdatering: Strax under 14 Mkr i post money-värdering.

Mer information

Emotra gör en nyemission under februari/mars 2013 och listar sedan sina aktier på Aktietorget.

Uppdatering: Listning på Aktietorget planerad till april/maj 2013.

Uppdatering: Listning planerad till 22 april 2013.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd, vilket även gör att första dag för listning på Aktietorget förskjuts till 2 juli 2013.

Uppdatering: Emotra fick in strax under 4 Mkr i sin nyemission. Handel på Aktietorget planerar att inledes den 24 juni 2013.

Uppdatering: Handel på Aktietorget inleds den 24 juni 2013.

Uppdatering: Första handelsdag förskjuts till den 28 juni 2013.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner