Börsnotering av

Paydrive AB

Paydrive är ett försäkringsbolag som erbjuder personligt anpassade bilförsäkringar utifrån insamling av data baserad på antal körda mil.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Innan noteringserbjudandet: NFT Ventures 1 KB 20,5 %, Andreas Boström 17,5 %, Gjensidige Forsikring ASA Norge 15, 1 %, Ålands Ömsesidige Försäkringsbolag 8,9 %, Sålvalvet AB 8,8 %, Telia Company AB 7,5 %, Troserums Förvaltning AB 5,1 %, Octavum Investment AB 5,0 %

Värdering

Uppdatering: 120 Mkr post money

100 Mkr pre-money och 123 Mkr om noteringsemissionen inkl övertilldelning fulltecknas. 17,10 kr per aktie.

Mer information

Paydrive noteras på NGM Nordic SME den 15 december 2021.

Uppdatering: Paydrive fick in 20 Mkr i sin noteringsemission varav teckningsåtagare tecknade 69,5 %. Bolaget fick 250 nya aktieägare via erbjudandet.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner