Börsnotering av

Panaxia AB

Erbjuder rikstäckande tjänster inom verksamhetsområdena värdetransporter, kontanthantering och säkerhetstransporter. Panaxia AB hette tidigare Panaxia Security AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Mer information

Taurus som är noterat på Aktietorget genomför via ett dotterbolag ett "omvänt förvärv" av Panaxia Security. Förvärvet sker genom en apportemission till Panaxias ägare och därefter kommer Taurus dotterbolag att äga 5,0 procent i Panaxia. Taurus dotterbolag byter sedan namn till Panaxia Security och delar ut sina 5 procent till aktieägarna i Taurus.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner