Börsnotering av

OX2

OX2 utvecklar, äger och säljer vindkraft. OX2 hette tidigare O2 Vind.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Altor 30 %

En av de större ägarna är Proventus Wind Power (Proventus och Foundation Asset Management). Johan Ihrfelt och övriga i företagsledningen är också betydande ägare.

Uppdatering: Proventus Wind Power AB (ägt till 75 procent av Proventus Invest AB och till 25 procent av Foundation Asset Management Sweden AB) kommer efter föreliggande erbjudande att äga 22-28 procent av aktiekapitalet och rösterna. Johan Ihrfelt och Thomas von Otter kommer att äga 7-9 procent vardera. Befintliga ägare kommer sammanlagt att äga 44-55 procent av aktierna i O2 Vind.

Värdering

Uppdatering: 15 738,8 Mkr pre-money och 16 351 Mkr post money vid noteringen i juni 2021.

Uppdatering: Värdering för noteringen har ännu inte presenterats.

Omkring 2 miljarder kronor post money om emissionen fulltecknas inför noteringen. Kursen i erbjudandet sätts genom ett anbudsförfarande.

Mer information

Uppdatering: O2 Vind meddelar i början av mars 2010 att Swedbank, SEB och DNB Nor går ihop och lånar ut 2,4 miljarder kronor till O2 och bygget av 100 vindsnurror.

Uppdatering: O2 Vind gör en nyemission på 1150 miljoner kronor och noteras på Stockholmsbörsen den 22 mars 2010.

Uppdatering: O2 Vind skulle noteras den 22 mars 2010. Intresset var dock för lågt och företaget meddelar därför på den planerade noteringsdagen att man drar tillbaka sina noteringsplaner.

Uppdatering: I slutet av mars 2021 skrev Di att OX2 enligt källor planerar för en börsnotering och att man nyligen träffat investmentbanker för att välja rådgivare. Di skrev även att Altor blev minoritetsägare med 30 % under sommaren 2020. OX2s vd Paul Stormoen vill inte kommentera noteringsuppgifterna för Di medan Johan Ihrfelt är något mer öppen och säger att det är ett möjligt framtida steg.

Uppdatering: Di skrev i slutet av maj 2021 att OX2 har ABG Sundal Collier och Carnegie som rådgivare för sin börsnotering och att den möjligen kan ske redan före semestrarna.

Uppdatering: I början av juni 2021 meddelade OX2 att de ska notera sig på First North. Planen är att inom 12 månader sedan flytta till Nasdaq Stockholms huvudlista.

"Erbjudandet förväntas omfatta en kombination av befintliga aktier i Bolaget, som erbjuds av den Säljande Aktieägaren, och nyemitterade aktier i Bolaget, om totalt cirka 3,3 MDSEK. Erbjudandet förväntas tillföra OX2 en bruttolikvid om cirka 1,8 MDSEK, före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet och de resterande cirka 1,5 MDSEK kommer att användas till att återbetala befintliga finansiella åtaganden inom koncernen."

Uppdatering: OX2 noteras på First North den 23 juni 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner