Börsnotering av

Ovzon AB

Ovzon erbjuder produkter och tjänster för satellitkommunikation. Företaget planerar även att skicka upp sin första egna satellit.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Öresund Investment AB 11,8 %, Bure Equity 11,3 %, Afa Försäkring 9,2 %, Fjärde AP-fonden 8,8 %, Futur Pension 8,5 %, Handelsbanken Fonder 7,7 %, Nortal Investment AB 6,1 %, AB Stena Finans 3,2 %.

Värdering

3,5 Mdkr i marketcap i mitten av april 2021.

Mer information

Ovzon är listat på First North, men meddelade i slutet av november 2018 att de planerar att byta till Nasdaq Stockholms huvudlista under andra halvåret 2019.

Uppdatering: I slutet av augusti 2019 meddelade Ovzon att de skjuter fram flytten till Nasdaq Stockholms huvudlista till 2020.

"Finansieringsarbetet har under första halvåret varit omfattande och den under hösten planerade noteringen på Nasdaq Stockholms huvudlista skjuts därför upp till år 2020."

Uppdatering: Nyemissioner.se frågade Ovzon om tidsplanen i början av december 2020 och svaret blev att listbytet är planerat till första kvartalet 2021.

Uppdatering: Ovzon börjar handlas på Nasdaq Stockholms huvudlista den 20 april 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner