Börsnotering av

Ovzon AB

Ovzon erbjuder produkter och tjänster för satellitkommunikation. Företaget planerar även att skicka upp sin första egna satellit.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

OverHorizon (Cyprus) PLC 100 %, som efter erbjudandet inför noteringen planerar att ha minskat till 40 %. Bure Equity AB och Investment AB Öresund är ankarinvesterare och kommer att äga 12 % vardera efter erbjudandet.

Värdering

Uppdatering: 350 Mkr pre-money och 588 Mkr post monety om hela emissionen inför noteringen fulltecknas.

För att skjuta upp sin första satellit behöver Ovzon ca 2 Mdkr, där företaget räknar med att kunna låna 1 Mdkr och där resten ska komma in via en nyemission.

Mer information

I slutet av juni 2017 berättade Ovzon att de ska notera sig på First North inom ett år. Ovzon AB är moderbolag i en ny bolagsstruktur, där Overhorizon LLC tidigare var moderbolag. Nedan är texten från Övrigt-fältet för Overhorizon LLC.

---
Företaget planerar att notera sig på NGM eller OMX Stockholmsbörsen, samt AIM eller Nasdaq C.

Företaget gör en private placement i januari 2007, som något senare följs av en publik emission.

Uppdatering: Företaget har bytt namn från M.N.C Microsat Networks (Cyprus) Ltd. till OverHorizon LLC.

Uppdatering: Företaget planerade vid nyemissionen år 2007 att notera sig under Q4 2008/Q1 2009. Någon notering har ännu inte blivit av.

Uppdatering: Åren har gått och ingenting har hörts om en börsnotering. Vi betraktar planerna som inställda.
---

Uppdatering: I början av maj 2018 meddelade Ovzon att de ska notera sig på First North och inför det erbjuda aktier, en kombination av nya och befintliga, totalt 374 Mkr. Bure Equity AB och Investment AB Öresund är ankarinvesterare.

Uppdatering: Första handelsdag på First North blir 18 maj 2018.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner