Börsnotering av

Outpost 24 AB

Outpost24 är ett it-säkerhetsföretag som kombinerar system och personer för att hjälpa företag med it-säkerheten.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Monterro är största ägare. I december 2020 tillkom Swedbank Roburs fond Ny Teknik, samt Alcur.

Värdering

Uppdatering: 2,5 Mdkr vid en transaktion hösten 2021.

1,4 Mdkr post money när en kapitalanskaffning på 200 Mkr gjordes i december 2020.

Mer information

Swedbank Roburs fond Ny Teknik kan bara investera en mindre del i onoterat och det brukar ofta finnas en noteringsplan när de gör en investering. Di Digital frågar om en notering kan bli aktuell och vd Martin Henricson svarar ”Jo, självklart blir det så. En notering kan bli aktuell inom något år eller två, det är en fullt möjlig väg att gå”, säger Martin Henricson.

Uppdatering: I början av november 2021 skrev Di Digital att Outpost24 tar in 50 Mkr i en nyemission från "...de befintliga investerarna Alcur Fonder och Swedbank Robur.". I samband med detta upprepades indikationen att en notering ska ske under 2022 samt att det ska ske i Stockholm.

”Det vi gör från ledningens håll är att förbereda bolaget, och det pågår just nu med en möjlig notering 2022. Men det är svårt att säga när det är bra tajming för oss.” sade vd Karl Thedéen till Di Digital.

Uppdatering: I mitten av juli 2022 meddelades att Outpost24 köps upp av investeringsfirman Vitruvian Partners. Dvs det blev ingen börsnotering.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner