Börsnotering av

Ospol AB

Ospol utvecklar och marknadsför ett egenutvecklat dentalt implantatsystem för tandläkare och dentalkirurger som specialiserat sig på dentala implantat.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Ospol kommer att knoppas av från Biolin genom en nyemission. Biolins ägare har företräde att teckna sig. Biolins största ägare, med cirka 45 procent av aktierna i Biolin, har anmält sina avsikter att delta fullt ut i nyemissionen.

Mer information

Ospol gör en nyemission på 10-30 Mkr.

Uppdatering: Tanken var att notera företaget under Q4 2008 efter en nyemission. Nyemissionen misslyckades dock och framtiden är nu osäker, och Biolin letar efter en annan väg att sälja av företaget.

Uppdatering: Biolin sålde Ospol till Stefor Capital AG i november 2008. Ingen notering således.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner