Börsnotering av

Opus Group AB

Opus-koncernen verkar inom miljö- och säkerhetskontroll av fordon. Koncernen utvecklar, producerar och säljer en bred portfölj av produkter och tjänster till fordonsindustri, bilprovningar och fordonsverkstäder på den globala marknaden. Opus Group AB hette tidigare Opus Prodox AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Noterat på First North

Värdering

Noterat på First North

Mer information

I samband med att Opus Prodox köp av SysTech International i april 2008 meddelade företaget att man planerade att byta lista från First North till OMX Stockholm under 2008.

Uppdatering: I slutet av 2011 meddelar företaget att planerna på att byta från First North-listan till Stockholmsbörsen är aktiva. Ett byte under 2012 verkar vara planerat.

Uppdatering: Företaget meddelar i slutet av mars 2012 att man utsett Erik Penser Bankaktiebolag och Advokatfirman Vinge KB som rådgivare för noteringsprocessen, där en notering ska ske under 2012.

Uppdatering: Opus meddelar i juli 2012 att de för 375 Mkr köper 70 besiktningsstationer från Bilprovningen, en affär som beräknas vara klar under fjärde kvartalet 2012.

Uppdatering: Opus meddelade i mitten av december 2012 att flytten till Stockholmsbörsen ska ske under 2013. Företaget har även rekryterat Annica Lindström som ny CFO.

Uppdatering: Opus meddelar att det har godkänts för notering på Nasdaq OMX Nordic Stockholm Smallcap och att första handelsdag blir den 2 juli 2013.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner