Börsnotering av

Option One AB

Option One är ett publikt investmentbolag som investerar i främst onoterade bolag med digitala och skalbara affärsmodeller.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Innan emissionen i februari 2022: Peter Johansson 8,11 %, Ulf Sveningson 5,04 %, Jan Stendahl 4,78 %, Tord Gustavsson 4,09 % Reidar Löfström 3,58 %, Jan Olsson 3,23 %, Anders Renöfält 3,11 %, Per-Erik Renöfält 3,03 %.

Värdering

Uppdatering: 28 Mkr pre-money och 29,5 Mkr post money om emissionen i juni 2022 fulltecknas. 2 kr per aktie.

25,4 Mkr pre-money och 31,4 Mkr post money om emissionen inkl övertilldelning fulltecknas i februari 2022.

Mer information

Option One gör en publik nyemission under februari 2022 och skrev då att de ska notera sig under 2023.

Uppdatering: Option One gör en emissionen under juni 2022 och upprepade inför det att man ska notera sig under 2023.

Uppdatering: I början av augusti 2023 skrev SVT att Option One har kopplingar till brott och bedrägerier och hänvisar till personkopplingar bolaget har och affärstransaktioner bolaget har gjort. Sådant är sällan positivt när ett bolag ska godkännas av en noteringskommitté.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner