Börsnotering av

OptiCept Technologies AB

OptiCept Technologies har en teknik för nedfrysning som gör att livsmedels smak, struktur och kvalitet, från nedfrysning till konsumtion behålls. OptiCept Technologies AB hette tidigare Optifreeze AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Arc Aroma Pure AB äger 42,75 % i början av december 2013, innan OptiFreeze har gjort nyemissioner. Dessutom ägs företaget av de fyra forskare som tagit fram tekniken samt LU Innovation System (Lunds Universitets innovationsverksamhet).

Värdering

24 Mkr pre-money och 32 Mkr post-money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Mer information

Arc Aroma Pure AB, som äger 42,75 % av företaget, meddelade i början av december 2013 att OptiFreeze ska göra en private placement. För att sedan göra en listningsemission under första halvåret 2014.

Uppdatering: ArcAroma meddelar i slutet av mars 2014 att Optifreeze har gjort en nyemission på 3 Mkr, samt att det ska göras en listningsemission på 8 Mkr som ska inledas den 29 april.

Uppdatering: Listning är planerad till den 16 juni 2014.

Uppdatering: Listning justerad till den 19 juni 2014.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner