Börsnotering av

Olink Holding AB

Olink Proteomics tillhandahåller produkter och tjänster för att upptäcka mänskliga proteinmarkörer.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Summa Equity är huvudägare.

Värdering

Uppdatering: Priset per aktie i erbjudandet sattes till 20 USD.

1,9 - 2,15 miljarder USD (16-18 USD) enligt det prisspann som depåbevis säljs för i samband med noteringen.

Mer information

Olink Holding AB noteras på Nasdaq New York via depåbevis och i samband med detta säljer ägare aktier/depåbevis. Preliminärt prospekt registrerades hos SEC i USA den 18 mars 2021. Vi har angivit 18-25 mars 2021 som teckningsperiod, men det är bara ungefärligt, exakt hur processen och tidsplanen ser ut är något osäkert för oss.

Uppdatering: Olink noterades på Nasdaq den 25 mars 2021. Priset i erbjudandet blev 20 USD, dvs högre än indikerat.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner