Börsnotering av

Offentliga Hus i Norden AB

Offentliga Hus affärsidé är att förvalta och förädla samhällsfastigheter med det offentliga som fortsatt hyresgäst.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Mer information

Offentliga Hus skrev i början av november 2020 att de arbetar på att flytta sin notering från First North till Nasdaq Stockholms huvudlista.

"Vår målsättning är att notera Offentliga Hus aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista och vi jobbar redan målmedvetet mot det målet. En viktig del i förberedelserna är att stärka bolagets rutiner och organisation. Vi har gjort flera rekryteringar under året och bolagets organisation växer sig allt starkare med bred kompetens inom för oss väsentliga områden."

Uppdatering: SBB köpte i mitten av december 2020 54 % av Offentliga Hus och har för avsikt att även köpa resten av aktierna. Dvs Offentliga Hus ser inte ut att bli kvar så länge på aktiemarknaden att listbytet kan bli av.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner