Börsnotering av

Odinwell AB

Odinwell utvecklar smart sårvårdsteknologi och är en vidareutveckling av Redsense patientsäkerhetslösning för optisk identifiering av blodläckage i samband med hemodialys.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Redsense Medical AB kommer att dela ut bolaget till sina aktieägare.

Värdering

Uppdatering: 100,2 Mkr post money

70,2 Mkr pre-money och 100,2 Mkr post money är värderingen som Odinwell planerar att göra en företrädesemission till vid noteringen.

Mer information

Redsense Medical meddelade i slutet av november 2020 att de ska flytta patenten för sin sårvårdsverksamhet till ett eget bolag som under början av 2021 ska delas ut till aktieägarna och sedan noteras innan sommaren 2021.

Uppdatering: I början av februari 2021 meddelades att Klas Arildsson utses till vd.

Uppdatering: Verksamheten har placerats i bolaget Odinwell AB och ska noteras på Spotlight under andra kvartalet 2021.

Redsense ska dela ut samtliga aktier i Odinwell. För varje (1) befintlig aktie i Redsense erhålls en (1) aktie i Odinwell. Planerad sista dag för handel i Redsense aktier inklusive rätt till utdelning av aktier i Odinwell är den 23 april 2021. Aktierna i Redsense handlas exklusive rätt till utdelning av aktier i Odinwell preliminärt från och med den 26 april 2021.

Odinwell planerar att göra en företrädesemission på 30 Mkr vid noteringen. Odinwell har, inför planerad företrädesemission, erhållit teckningsförbindelse om cirka 3,58 MSEK från Redsenses största ägare, Patrik Byhmer (via bolag), tillika VD i Redsense och styrelseledamot i Odinwell. Därutöver har Odinwell erhållit avsiktsförklaringar från större institutionella och professionella aktieägare såsom Handelsbanken Fonder, Swedbank Robur Microcap, Aktia Asset Management, Andra AP-fonden, ÖstVäst Capital Management, Danske Invest, med flera.

Uppdatering: Odinwill noteras på Spotlight den 9 juni 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner