Börsnotering av

Numisbing AB

Numbising med dotterbolag i Förenade Arabemiraten är verksamt inom handel av samlarobjekt, investeringar och auktioner i samlarobjekt som mynt, frimärken konst och antikviteter.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Uppdatering: Ramkumar Sarangapani 55,77 %.

Ramkumar Sarangapani 61,83 %.

Värdering

220 Mkr pre-money i april-maj 2019 då bolaget gjorde en emission på upp till 24,4 Mkr.

Mer information

Numisbing meddelade i mitten av juni 2019 att de har ingått ett avtal om investering till bolaget med GEM Global Yield Fund LLC SCS, omfattande 150 Mkr i så kallat ”Capital Commitment”.

Vidare framgick att bolaget är på väg att notera sig på First North, där bolaget planerar att lämna in en noteringsansökan under sommaren 2019.

Under april-maj gjorde bolaget en nyemission där de önskade att få in 24,4 Mkr till en pre-money-värdering på 220 Mkr.

Uppdatering: I slutet av augusti 2019 meddelade Numisbing att de fått in närmare 19,6 Mkr i sin nyemission. Man meddelade vidare att man ännu inte lämnat in någon noteringsansökan för First North, men att man ska göra det.

Uppdatering: I slutet av september 2019 meddelade Numisbing att de har utsett Lars Wolf till ny VD. Vidare har man även tillsatt en ny CFO i form av Robert Hasslund. Man meddelade vidare att Stockholm Certified Advisers har anlitats för att ta bolaget till notering, samt även agera Certified Advisor.

Uppdatering: I mitten av november 2019 meddelade skrev Numisbing att de ännu inte lämnat in någon noteringsansökan men att de har för avsikt att vara listade innan året är slut.

Uppdatering: I mitten av december 2019 skickade Numisbing ut ett pressmeddelande med information från investerarmötet inför börsnoteringen på First North. Den nyligen kommunicerade tidsplanen kommenteras inte.

Uppdatering: Någon notering blev inte av inom den utlovade tiden, vilket inte var helt oväntat. Någon ny tidsplan har inte kommunicerats.

Uppdatering: I mitten av februari 2020 skrev bolaget att de avser vara noterade på First North inom kort.

Uppdatering: I början av september 2020 meddelade Numisbing att de fortsätter sina planer på att ansöka om en notering vid First North under hösten. Nu har man även lämnat in en ansökan till Euroclear. Märkligt hur bolaget tidigare berättat att de skulle notera sig på First North inom ett fåtal veckor, och nu visar det sig att bolaget något år senare inte ens ha aktierna anslutna till Euroclear.

Vidare skrev Numisbing "Bolaget kommer också att nå en överenskommelse med en ”Certified Adviser” för att hjälpa Bolaget genom noteringsprocessen och när man sedan är ansluten till marknadsplats." Det kan då vara värt att uppmärksamma att bolaget tidigare har haft Stockholm Certified Advisers som Certified Advisor och noteringsrådgivare. Man har inte kommunicerat varför det avtalet har sagts upp. Vidare kan uppmärksammas att Lars Wolf som anlitades som vd i september 2019 för att sköta noteringen har lämnat sin post, men återfinns nu som styrelseordförande.

Uppdatering: I början av november 2020 meddelade bolaget att verksamheten drabbats hårt av covid-19 och man har varit tvungen att avyttra fondandelar för att betala löpande verksamhet. Även rapporten för tredje kvartalet har blivit försenad av covid-19. Men man skriver dock att man ska ansöka om notering innan årsskiftet.

Uppdatering: Vi har kommit till juli 2022 och ingenting har hörts från bolaget på länge. Inga pressmeddelanden skickas ut längre och bolagets webbsajt har försvunnit. Vi betraktar noteringen som inställd.

Uppdatering: Uppdatering: Den 7 november 2023 beslutades det att bolaget skulle likvideras och den 6 december 2023 inledde bolaget en konkurs.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner