Börsnotering av

Norrpada i Stockholm AB

Norrpada är ett fastighetsbolag som bygger och utvecklar fastigheter i Moskva. Norrpada i Stockholm AB hette tidigare Ryska Fastighetsfonden i Sverige Management AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Andreas Murray, Tobias Murray, Anton Taijev, Anders Uddén, Ulf Söderberg, J&Ö Alternativa Investeringar, Marcus Jibréus, Marcus Ölvestad, Adam Fischer är Carl Tottie ägare i juli 2013. Efter detta tillkommer alla investerare i två olika fastighetsfonder som väljer att byta sina investeringar i dessa till aktier i Norrpada. Sedan tillkommer även de som deltar i företrädesemissionen under augusti/september 2013.

Mer information

Dagens Norrpada har sin bakgrund i de två fastighetsfonderna Ryska Fastighetsfonden 1 och 2 som inte utvecklades som tänkt. Managementbolaget gjordes då om till Norrpada och fondinvesterarna erbjöds att byta sina investeringar i fonderna till Norrpada-aktier. Sedan gjordes även en företrädesemission.

I samband med detta sägs att ett alternativ till exit är en notering så fort det är möjligt under ansvarsfulla former.

Uppdatering: Norrpada behöver 15-20 Mkr för att komma vidare med sin verksamhet. Företaget har undersökt alla tänkbara lösningar, allt från crowdfunding till stora ryska banker, men det är orimligt eller ointresse från alla alternativ. I mars 2014 ser framtiden mörk ut då det helt enkelt inte går att se någon framtid.

Uppdatering: I oktober 2014 ser situationen ännu mörkare ut. Någon notering är knappast aktuell, vi betraktar planerna som inställda.

Uppdatering: I mars 2015 inleder Norrpada en konkurs. Även de två närstående fonderna inleder konkurs.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner