Börsnotering av

Nodebis Applications AB

Nodebis Applications äger och investerar i onoterade bolag. Nodebis Applications AB hette tidigare Empir Vezzel Applications AB. Empir Vezzel Applications AB hette tidigare Vezzel AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Några av Leox Holdings aktieägare kommer att få aktier i Vezzel AB.

Mer information

Leox Holding delar ut gratis aktier i Vezzel AB till några av sina aktieägare. En nyemissionen ska sedan göras.

Uppdatering: Leox meddelar i slutet av mars 2012 att Vezzel har beslutat att ansöka om listning på Nordic MTF, vilket beräknas kunna ske under juni 2012.

Uppdatering: Vezzel skriver i slutet av augusti 2012 att listningen på NGM Nordic-MTF fortlöper enligt plan och att man väntar på svar från NGM angående sin ansökan att lista aktier och konvertibler.

Uppdatering: Vezzel meddelade den 9 oktober 2012 att företaget gett ut konvertibler för 2 Mkr, vilket var 66 % av de 3 Mkr man sökte.

Uppdatering: Vezzel och NGM har meddelat att Vezzel listas på Nordic-MTF den 24 oktober 2012.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner