Börsnotering av

Ngenic AB

Ngenic är ett energiteknikföretag som arbetar med digitalisering och effektivisering av energisystem. Ett stort fokus ligger på att styra användningen på ett smart sätt.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Grundare, Professionell Ägarstyrning AB, Henrik Didner, Mikael Lönn, Uppsala Universitet Holding AB.

Värdering

Uppdatering: 180 Mkr post money.

120 Mkr pre-money och 180 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Mer information

I början av april 2021 meddelade Ngenic att de har ansökt om notering på First North som ska ske i månadsskiftet maj/juni. Enligt Di Digital är målet att ta in 50 Mkr och värdering uppges idag vara ca 120 Mkr.

Uppddatering: I slutet av april 2021 meddelade Ngenic att de ska notera sig på First North i början av juni 2021 och att man inför detta gör en IPO på 60 Mkr.

Uppdatering: Ngenic noteras på First North den 8 juni 2021.

Uppdatering: Ngenics noteringsemission blev fulltecknad, via över 1100 konton.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner