Börsnotering av

Nexam Holding AB

Nexam gör tillsatser som förvandlar billiga vardagsplaster, sådana som sitter i bildetaljer och hushållsartiklar, till material som är mycket starkare och temperaturtåligare. Nexam Holding AB hette tidigare Odlavso AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Kommande

Ägare

Listat på First North.

Värdering

Listat på First North.

Mer information

Nexam är sedan april 2013 listat på First North, men meddelade i februari 2014 att de inleder arbetet med att börsnotera sig på Nasdaq OMX Stockholm Smallcap.

Uppdatering: 2014 blev inget bra år för Nexam. Försäljningen kom inte igång som planerat och det viktiga avtalet med BASF förlängdes inte. VD byttes ut. Bolaget i sin uppdatering i slutet av 2014 ingen kommentar till arbetet med det planerade listbytet, vi tolkar det som att arbetet aldrig började eller har lagts på is på grund av alla motgångar.

Uppdatering: I slutet av februari 2015 meddelade Nexam att de bestämt sig för att tillsvidare avvakta med bytet till börsen. Ingen ny tidsplan anges.

Uppdatering: I mitten av mars 2015 säger nya VDn att planerna på listbyte är lagda på is. Bolaget ska se över sina kostnader. Bolaget ska även gå från att fokusera på att ta fram spännande molekyler till att försöka ta fram saker som kunder kan använda. Det verkar nästan som att Nasdaq Stockholm-planerna bara var något ägarna sa för att kunna dumpa aktier. Nu är planerna lagda på is och företaget går dåligt.

Uppdatering: I mitten av mars 2016 skrev bolaget i ett pressmeddelande att de ska lämna in en ansökan om notering på Nasdaq Stockholm inom tolv månader.

Uppdatering: Nexam Holding ingår från och med den 10 maj 2017 i First North Premier-segmentet. Man meddelar samtidigt att man "Med tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning och finansiell rapportering enligt IFRS, uppfyller Nexam Chemical redan väsentliga delar av de krav som ställs på bolag noterade på reglerad marknad.” säger Lennart Holm, styrelsens ordförande". Det är ändå för sunkigt att bolaget inte kommenterar varför de misslyckats med sin uppställda plan att byta till börsen.

Uppdatering: I början av december 2017 meddelade Nexam att de köper masterbatchtillverkaren Plasticolor Sweden AB för 116 Mkr, varav 22,2 Mkr i nyemitterade aktier.

Uppdatering: I slutet av januari 2019 meddelade Nexam att CFO lämnar sin tjänst till sommaren.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner