Börsnotering av

Newton Nordic AB

Nordiska Innnovationsfonden är ett investeringsföretag. Nordiska Innnovationsfonden hette tidigare Newton Nordic AB. Newton Nordic AB hette tidigare Intuitive Aerial AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: Star innovation Group AB blir ägare till 45-50% av bolaget i oktober 2022.

Värdering

Ca 15 Mkr pre-money och 30 Mkr post money vid den riktade emissionen i oktober 2022. 0,18 kr per aktie.

Mer information

Under 2021 kom det in nya ägare i Newton Nordic och sedan en ny styrelse. Planen var att göra ett omvänt förvärv av Influencer Panel. Den nya ägaren var kontroversiell och allt utvecklade sig till ett långdraget haveri som först ledde till handelsstopp och den 25 februari 2022 till avnotering. Under tiden har även flera ledande befattningshavare från Newton Nordics ursprungliga verksamhet lämnat. Den 25 februari 2022 när avnoteringen meddelades så kommunicerade företaget även att de siktar på att lista företaget på nytt på en MTF-marknadsplats. Men marknadsplatser brukar inte gilla att notera ett företag som kastats ut av en annan.

Uppdatering: I mitten av mars 2022 meddelade Newton Nordic att Danjal Kanani via sitt delägda bolag Webblagret i Sverige AB förvärvat ytterligare 14 145 525 aktier i Newton Nordic till 50 öre per aktie. Säljaren är den tidigare huvudägare Capital Conquest AB (publ) som efter transaktionen inte längre är aktieägare i Newton Nordic AB enligt vd Danjal Kanani.

Uppdatering: I slutet av augusti 2022 skrev bolaget att arbetet med att notera företaget och att ett pressmeddelande kommer skickas ut så fort man har mer information. Frågan uppges vara högst prioriterad av både styrelse och vd. Målsättningen är att kunna säga något om hur det går under fjärde kvartalet 2022.

Uppdatering: I mitten av oktober 2022 meddelades att företaget gör en riktad emission på 15 Mkr till 18 öre per aktie som tecknas av Star innovation Group AB som då blir ägare till 45-50% av företaget.

Vidare meddelades att en företrädesemission på 15 Mkr till 18 öre per aktie ska göras.

Vidare meddelades att det tidigare förvärvet av Influencer Panel Sweden AB backas.

Uppdatering: I början av december 2022 skrev bolaget att de har inlett dialog med marknadsplats om att notera aktien igen.

Uppdatering: I slutet av april 2023 hade inga betydande framsteg skett i noteringsarbetet, vilket väl får tolkas som att marknadsplatsen bolaget i december 2022 inledde en dialog med inte omgående visade sig positiva.

Uppdatering: Uppdatering: I slutet av augusti 2023 meddelade Newton att Star Innovation Group AB köper Almi Invests kvarvarande aktier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner