Börsnotering av

News 55 AB

News55 är en plats på internet med nyheter för den något mer seniora delen av befolkningen. Företaget har expanderat vidare med mässor, print och digital närvaro.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Värdering

Uppdatering: 43,2 Mkr post money.

35,2 Mkr pre-money och 43,2 Mkr post money vid nyemissionen inför noteringen.

Mer information

I slutet av april 2017 meddelade News 55 att de ska notera sig under 2017. Man meddelade vidare styrelsen förstärks med den förra kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth och förra VD:n för Stampen Media Johanna Öberg och Tobias Fagerlund, till vardags VD på SpiffX.

Uppdatering: Det är på NGM som News 55 ska notera sig, där vi gissar att det gäller listan Nordic-MTF.

Uppdatering: News 55 noterar sig på NGM Nordic-MTF efter genomförd nyemission som avslutas i början av juni 2017.

Uppdatering: News 55 noterar sig på NGM Nordic-MTF den 21 juli 2017.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner