Börsnotering av

Neobo Fastigheter AB

Neobo är ett fastighetsbolag som långsiktigt förvaltar och förädlar bostadsfastigheter över hela Sverige. Neobo Fastigheter AB hette tidigare Amasten Fastighets AB. Amasten Fastighets AB hette tidigare Amasten Holding AB. Amasten Holding AB hette tidigare Morphic Technologies AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

SBB 100 %, som innan noteringen delar ut bolaget till sina aktieägare.

Mer information

I slutet av oktober 2022 meddelade SBB att de planerar att dela ut sina bostadsfastigheter och notera verksamheten på First North under första kvartalet 2023.

SBB köpte Amasten Fastighets AB i början av 2022, sedan har marknaden förändrats. Det verkar som att man samlar alla sina bostadsfastigheter i Amasten Fastighets AB och att det är det bolaget man ska dela ut och notera.

Uppdatering: Det är nu bekräftat att det är detta bolag som ska noteras och en IR-ansvarig har anställts.

Uppdatering: I mitten av november 2022 meddelades att Ylva Sarby Westman har rekryterats som vd.

Uppdatering: Bolaget byter namn till Neobo Fastigheter AB. Notering är planerad till februari 2023.

Uppdatering: Neobo noteras på First North den 10 februari 2023.

"Bolagets fastighetsportfölj per dagen för bolagsbeskrivningen består av 268 fastigheter som per 30 september 2022 hade ett samlat marknadsvärde om 15,8 mdkr. Per 31 december 2022 värderades fastighetsbeståndet, av externa auktoriserade värderare, till 15,3 mdkr. Bostadsfastigheter står för 95 procent av fastighetsvärdet och resterande värde utgörs i huvudsak av samhällsfastigheter. Såsom framgår av bolagsbeskrivningen har Neobo, per dagens datum, ingått nya kreditavtal om 7,4 mdkr varav cirka 80 procent är räntesäkrat. De nya kreditavtalen innebär att Neobo, per dagens datum, har en genomsnittlig kapitalbindningstid om 4,1 år, en genomsnittlig räntebindning på 1,7 år och en genomsnittlig ränta om 2,5 procent. Neobo kommer genom noteringen att bli ett av de största renodlade noterade bostadsbolagen i Sverige, baserat på marknadsvärdet av fastigheterna."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner