Börsnotering av

Neobo Fastigheter AB

Neobo är ett fastighetsbolag som långsiktigt förvaltar och förädlar bostadsfastigheter över hela Sverige. Neobo Fastigheter AB hette tidigare Amasten Fastighets AB. Amasten Fastighets AB hette tidigare Amasten Holding AB. Amasten Holding AB hette tidigare Morphic Technologies AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Amasten AB 75 %, samt Morphic Technologies tusentals tidigare aktieägare.

Mer information

Morphic Technologies AB byter namn till Amasten Holding AB och flyttar från Stockholmsbörsen till First North. Bakgrunden är att Morphic Technologies inte längre har någon verksamhet (dotterbolaget Cell Impact AB delas ut till aktieägarna) och fyller skalet med en ny verksamhet via ett omvänt förvärv av Amasten Bostäder AB. Gissningsvis är First North en bättre marknadsplats för ett nytt och något mindre bolag, varför bolaget byter marknadsplats.

Uppdatering: Första dag för handel på First North blir den 28 januari 2012.

Uppdatering: Morphic Technologies (unä Amasten Holding AB) tillträdde den 18 januari 2013 Amasten Bostäder AB.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner