Börsnotering av

Nefab

Nefab erbjuder kompletta förpackningslösningar till internationella industrikoncerner.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Nordic Capital Fund VI 60 %. Grundarfamiljen Nordgren/Pihl 40 %.

Mer information

Nefab utsåg i juni 2011 David Mörk till ny vd och koncernchef. Man meddelade i samband med det att företaget ska säljas inom två år, där huvudspåret är en börsnotering.

Uppdatering: I april 2013 kommer uppgifter om att Nordic Capital under längre tid haft planer på att börsnotera Nefab, men att marknaden hittills inte blivit så stabil som Nordic Capital önskar för att göra en notering. Nu sägs planerna vara framskjutna till hösten 2013.

Uppdatering: I mitten av november 2013 säger obekräftade uppgifter att Nefab ska noteras under 2014, vilket skulle stämma överens med noteringsvågen i stort som förväntas så sin start i december 2013.

Uppdatering: I början av januari 2014 skriver DI.se att de har fått uppgifter om att Nefab är nära en börsnotering. SEB och Carnegie sägs vara rådgivare. Enligt samma uppgifter planerar ägarfamiljen Nordgren/Pihl att kvarstå som ägare efter en börsnotering.

Uppdatering: Dagens Industri skriver i början av september 2014 att Nefab lägger ner sina börsplaner. Orsaken sägs vara att grundarfamiljen Nordgren/Phil och Nordic Capital inte kommer överens.

Uppdatering: Några dagar efter nyheten om att börsnoteringen ställs in så framkommer nyheten att grundarfamiljen Nordgren/Pihl köper Nordic Capitals innehav. Det var grundarfamiljen som inte ville börsnotera, så noteringsplanerna är verkligen intställda nu.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner