Börsnotering av

Navigo Invest AB

Navigo är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Navigo Invest AB hette tidigare Pegroco Invest AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Jool Invest AB 40,3 %

Värdering

194 Mkr i market cap i mitten av september 2023.

Mer information

Navigo Invest noterar den 14 september 2023 sina stamaktier på First North. Bolaget har sedan lång tid tillbaka preferensaktier noterade på First North, vilka noterades då bolaget hette Pegroco Invest. Under 2023 har stora förändringar skett inom företaget drivet av stora förvärv.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner