Börsnotering av

Nattaro Labs AB

Nattaro Labs är internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan noteringsemissionen; Almi Invest AB 10,3 %, Arctic Seals AB (Fam Brunqvist) 9,5 %, Carl-Magnus Hansson 7,9 %, Quinary Investment AB (Johan Qviberg) 5,9 %, Svantab AB (Svante Paulsson 5,9 %, Cimex Guide i Lund AB (Anders Nilsson) 5,8 %, Carl-Johan Gustafson 4,8 %, Almi Invest Syd AB 4,6 %, Christine Dahlman Jacobsen 4,3 %, Magnu Bäckmark 4,3 %, Övriga 36,6 %.

Värdering

Uppdatering: 57,2 Mkr post money

39,2 Mkr pre-money och 57,2 Mkr post money om noteringsemissionen inkl övertilldelning fulltecknas. 7 kr per aktie.

Mer information

Nattaro Labs noteras på Spotlight den 10 december 2021.

Uppdatering: Nattaro Labs noteringsemission blev övertecknad och bolaget använde hela övertilldelningsoptionen. Bolaget fick drygt 1000 nya aktieägare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner