Börsnotering av

My Wine Estate Nordic AB

My Wine Estate Nordic är en agentur för vin och sprit.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Värdering

Uppdatering: 36,87 Mkr pre-money och 39,50 Mkr post money om emissionen under mars-augusti 2023 fulltecknas.

36 Mkr pre-money och 39,6 Mkr post money om emissionen under andra halvåret 2022 fulltecknas.

Mer information

My Wine Estate är grundat av Eddbee Group. My Wine Estate gör under andra halvan av 2022 en emission och skrev i samband med detta att de ska notera sig under 2023.

Uppdatering: Bolaget gör en mindre emission under mars-augusti 2023. Den emissionen är en förberedelse inför ytterligare en emission och notering.

Uppdatering: Bolagets försäljning under 2022 var försumbar. Tidsplanen att notering ska ske under 2023 känns osäker.

Uppdatering: I slutet av september 2023 skrev bolaget att noteringen under 2023 inte längre är aktuell. Ny tidsplan är att planeringsarbete för noteringen ska ske under 2024, när själva noteringen är tänkt att ske framgick inte.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner