Börsnotering av

Munksjö Oyj

Munksjö är en av världens ledande tillverkare av specialpapper. Bolaget bildas genom att Munksjö AB och Ahlstroms affärsområde Label and Processing fusioneras. Detta Munksjö är alltså inte samma bolag som Munksjö AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Noterat på NasdaqOMX Helsingfors. De två största ägarna är EQT och Ahlstrom.

Värdering

Noterat på NasdaqOMX Helsingfors.

Mer information

Ahlstroms affärsområde Label and Processing fusioneras under slutet av 2012 med det svenska företaget Munksjö AB (som tidigare var aktuellt för en börsnotering), där det nya bolaget kommer att ta namnet Munksjö. Bolaget noteras på Helsingsforsbörsen, men en parallellnotering på Stockholmsbörsen kan bli aktuell längre fram.

Uppdatering: Munksjö Oyj meddelade i mitten av maj 2013 att aktien börjar handlas på Helsingforsbörsen den 7 juni 2013.

Uppdatering: Företagets kommunikationschef, Åsa Fredriksson, säger i mitten av maj 2013 att en parallellnotering i Stockholm inte är utesluten, men att företaget tar en börsnotering i taget. Hon vill inte säga något om hurvida en parallellnotering kan bli aktuell under 2013.

Uppdatering: Enligt uppgift i Affärsvärlden i slutet av maj 2013 är Munksjö Oyj i full färd med att parallellnotera sig på Stockholmsbörsen. Jan Åström sägs vara ute på roadshow i ändamålet.

Uppdatering: I maj 2014 gavs ledningen i uppgift att börsnotera företaget inom tolv månader.

Uppdatering: Munksjö Oyj parallellnoterades på Stockholmsbörsen den 8 december 2014.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner