Börsnotering av

Mobile Loyalty Europe AB

Mobile Loyalty Europe erbjuder ett system för annonser och sök på mobila plattformar.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Efter de transaktioner som meddelats i januari 2014 kommer Mobile Loyalty plc äga 43 %. Podium Investment SA är en annan stor ägare.

Värdering

Enligt en av emissionerna som görs i början av 2014 så är värderingen 40,6 Mkr (2 kr per aktie).

Mer information

Mobile Loyalty Europe AB är ett dotterbolag till Mobile Loyalty Plc som är noterat på Aktietorget. Två emissioner görs i Mobile Loyalty Europe AB, samt en företrädesemission i Mobile Loyalty Plc. Sedan är planen att fusionera bolagen med varandra så att Mobile Loyalty Europe AB blir huvudbolaget, vilket listas på Aktietorget.

Uppdatering: I mitten av januari 2014 kommuniceras ett antal transaktioner. Om vi uppfattar saken rätt så har det tillkommit en transaktion sedan tidigare kommunikation. Mobile Loyalty plc är nu nere i ett ägande på 43 %. Nu är även noteringsplanerna något mer svävande, där olika alternativ övervägs. Beslut om detta är tänkt att tas under våren 2014 på bolagsstämmor.

Uppdatering: I kommunikén för 2013 som släpptes i början av mars 2014 har planerna blivit något mer konkreta. Mobile Loyalty Europe ABs verksamhet ska noteras, men det ska ske via ett nytt svenskt holdingbolag.

Uppdatering: Mobile Loyalty PLC startar ett nytt svenskt holdingbolag där ägandet i Mobile Loyalty Europe AB kommer att placeras. Detta bolag kommer att noteras, dvs ingen notering för Mobile Loyalty Europe AB.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner