Börsnotering av

Micus AB

Micus bedriver utveckling och försäljning av portabla intensivvårdssystem avsedda för ambulans- och trafikflyg.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

1,618 STRICT AB som är noterat på Aktietorget gör ett omvänt förvärv av Micus AB via ett nystartat dotterbolag och delar ut aktier vederlagsfritt till sina ägare.

Värdering

Pre-money 17 Mkr och 25,5 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Mer information

1,618 STRICT AB som är noterat på Aktietorget gör ett omvänt förvärv av Micus AB via ett nystartat dotterbolag och delar ut aktier vederlagsfritt till sina ägare. I samband med noteringen planerar Micus att göra en mindre nyemission.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner