Börsnotering av

Metacon AB

Metacon erbjuder energisystem med patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Värdering

Uppdatering: 50,91 Mkr post money.

33,94 Mkr pre-money och 50,91 Mkr post money om hela emissionen inför noteringen fulltecknas.

Mer information

Uppdatering: Metacon köper under augusti 2012 51% av reformerbolaget Helbio S.A. och betalar med egna aktier (där priset 2,40 ker per Metacon-aktie har använts).

Uppdatering: Metacon presenterar sig under mars 2013 för investerare på ett Aktietorgsmöte, vilket borde innebära att en listning på Aktietorget är planerad under 2013.

Uppdatering: Listning av företaget pågår, men det återstår bara en månad av 2013, vilket gissningsvis innebär att listningen sker under första halvåret 2014.

Uppdatering: Metacon meddelar i slutet av december 2013 att de rekryterat Jan- Åke Bramby till ny koncernchef och VD. Slavica Djuric har utsetts till CFO och IR- ansvarig. Den 14 november fick bolaget även en ny styrelse.

Uppdatering: I början av maj 2014 meddelade Metacon att de gjort en private placement och att de nu förbereder en listning på Aktietorget.

Uppdatering: Målet är att vara listat på Aktietorget före halvårsskiftet 2014.

Uppdatering: Metacon meddelar i slutet av juni 2014 att de skjuter på sin listning på Aktietorget ett par månader. Pågående affärsförhandlingar anges som orsak.

Uppdatering: Vad vi hör under våren 2015 så har Metacon fortfarande planer på att lista sig.

Uppdatering: I juni 2016 skrev Metacon att arbete med att lista bolagets aktier pågår.

Uppdatering: I slutet av oktober 2017 är bolagets plan att göra en nyemission och sedan notera sig på NGM Nordic-MTF.

Uppdatering: I början av november 2017 säger vd Lennart Larsson till DI att bolaget ska notera sig på NGM i januari 2018 och att man vill ta in 30-35 Mkr.

Uppdatering: Vi ser i mitten av november 2017 att bolaget i slutet av oktober 2017 på sin hemsida skrivit att de siktar på att noteras under februari-mars 2018. Där framgår även att man vill ta in 28,75 Mkr Bolaget har ännu ej ansök om notering på NGM Nordic-MTF.

Uppdatering: Den 13 juni 2018 tillträdde Carl Christopher (Chris) Tornblom som VD och koncernchef.

Uppdatering: I början av juli 2018 meddelade Metacon att planerat noteringsdatum på NGM Nordic-MTF är den 20 september 2018.

Uppdatering: Första handelsdag blir den 11 oktober 2018.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner