Börsnotering av

Mentor Online AB

En av Skandinaviens ledande leverantör av branschinriktad information mellan företag. Publiceringen sker i tryckt fackpress, elektroniska nyhetsbrev, e-tidningar, seminarier och andra konferenser, samt genom en unik samling vertikala internetportaler under huvudportalen mentoronline.se.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Mentor Onlines fyra huvudägare är Mikael Heinig, Talentum Sweden AB, Svenska Mässan och IDG (International Data Group).

Mer information

Mentor Online gör under våren 2010 en konvertibelemission (8 % ränta, lösenpris 38 kr) som löper på 3 år och enligt affärsplanen som presenteras inför emissionen så planerar Mentor Online att notera sig under 2013.

Uppdatering: Vi betraktar planerna som inställda.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner