Börsnotering av

Medfield Diagnostics AB

Medfield har utvecklat ett instrument för att underlätta diagnostiken av stroke och därmed kunna sätta in rätt behandling på patienten betydligt snabbare än idag.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan nyemissionen inför noteringen; Mikael Persson, via bolag 37,8 %, K-Svets Venture AB 16,8 %, Andreas Fhager 16,2 %,
Innovationsbron 10,0 %, Sahlgrenska Science Park 5,6 %, Patrik Dahlqvist 5,4 %, Övriga 12 aktieägare 8,2 %.

Värdering

36 Mkr pre-money och 44,6 Mkr post money om nyemissionen inför listningen fulltecknas.

Uppdatering: 42,9 Mkr post money.

Mer information

Medfield gör en nyemission på 8,58 Mkr under februari/mars 2012.

Uppdatering: Medfield Diagnostics fick in 6,9 Mkr i nyemissionen, vilket ger en post money-värdering på 42,9 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner