Börsnotering av

Medcore Sweden AB

MedCore Sweden skall fungera som en länk mellan framtidens produkter, metoder och sjukvårdens högt ställda krav avseende teknik, säkerhet och kostnadseffektivitet.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Mer information

MedCore Sweden noterades på Nordic MTF under juni 2009 genom ett omvänt förvärv av Nordic-MTF-noterade Minidoc. Minidoc hade tidigare sålt sin kvarvarande verksamhet och bestod mest av en kassa.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner