Börsnotering av

Medarca AB

Medarca är ett medicinteknikbolag som utvecklar både intelligent hård- och mjukvara för säker läke – medelshantering primärt avsett för äldrevården.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Innan emissionen i aug-sept 2020; Lars Malmgren 17 %, Anders Sjöström 17 %, Leif Persson 17 %, Per Ola Ingvarsson 17 %, Anders Alvin, via Bassman AB 17 %, Övriga tio investerare 15 %

Värdering

35 Mkr pre-money och 45 Mkr post money om emissionen i augusti-september 2020 fulltecknas, och 50 Mkr post money om även övertilldelningen fulltecknas.

Mer information

Medarca gör en publik emission under augusti-september 2020 och skrev då att planen är att notera företaget inom fem år.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner