Börsnotering av

Maven Wireless Sweden AB

Maven Wireless erbjuder lösningar för trådlös inomhustäckning. Produkterna säkerställer trådlös täckning för såväl kritiska tjänster som konsumenttjänster och används i tunnlar, tåg, tunnelbanor, arenor, byggnader och mer.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Värdering

Uppdatering: 660 Mkr post money.

600 Mkr pre-money och 660 Mkr post money om hela erbjudandet inkl övertilldelning fulltecknas inför noteringen. 13 kr per aktie.

Mer information

Maven Wireless noteras på First North den 10 juni 2021. IPO består av både nya och befintliga aktier.

Uppdatering: Maven Wireless fick 3 200 nya aktieägare i noteringserbjudandet.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner