Börsnotering av

Matse Holding AB

Mat.se är en oberoende matbutik på nätet med fokus på att leverera mat av hög kvalitet till ett rätt pris. Matse Holding AB hette tidigare Afar AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Alla aktieägare i Blasieholmen Investment Group AB har fått aktier.

Värdering

Nyemission har några månader innan notering gjorts till 14 kr per aktie.

Mer information

Afar AB är ett nyregistrerat aktiebolag där aktier i november 2013 delats ut till aktieägarna i Blasieholmen Investment Group AB. Det ska sannolikt användas som plattform/moderbolag för att notera en befintlig verksamhet närstående till Jordanfonden på First North i framtiden.

Uppdatering: Afar AB har bytt namn till Matse Holding AB och är det bolag som Mat.se (Matse AB) kommer att noteras via. Tidigare uppdateringar för Matse AB nedan inom citationstecken.

"Vi vet väldigt lite om Matse och har inga specifika uppgifter om en kommande notering. Aktieklubben och informationstjänsten Jordanfonden skriver i början av oktober 2013 att Mat.se är ett av deras projektbolag. Ett projektbolag hos Jordanfonden brukar innebära att klubbens medlemmar investerar och att företaget sedan leds till en notering.

Uppdatering: Jordanfonden skriver i början av januari 2014 att Mat.se är ett av de tre företag som står först på kö att noteras i nätverkets portfölj av bolag."

Uppdatering: I månadsskiftet mars/april 2014 tror Jordanfonden på notering om cirka en månad.

Uppdatering: Dagens Industri skrev den 22 april 2014 om företaget och att de ska notera sig inom kort.

Uppdatering: Aktien noteras på First North den 25 april 2014.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner