Börsnotering av

Marshall Group AB

Marshall Group utvecklar, designar, tillverkar och säljer högtalare och moderiktiga hörlurar. Marshall Group AB hette tidigare Zound Industries International AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: Mars 2023; Marshall Family Investments Ltd 24 %, Varenne/Zenith 19 %, Telia 9,6 %, Time for Growth Sedondary Fund 7,3 %, Wictor Family Office 5,5 %, JRS Asset Management 3,7 %, Six SIS 2,5 %, BNP Paribas 1,5 %, Spankin Turns 1,2 %, Ålandsbanken 1,2 %.

Uppdatering: I slutet av oktober 2018 blev det klart att Marshall blir ägare till 5 %.

Uppdatering: Slutet av augusti 2018; Zenith 25 %, Telia 12 %, Time 10 %, Konrad Bergström 4 %.

Uppdatering: I juli 2018 säljer medgrundaren Kenneth Schönborg sina sista aktier, en post på 4 % av aktierna i bolaget, till Zenith.

Uppdatering: Telia har ökat sitt innehav från initialt 7 % till 12,5 % genom att utnyttja en option.

Uppdatering: Waheed Alli 2 %, vilka han i juni 2016 köpte av “ett antal tidigare ägare och grundare”.

Uppdatering: I juli 2015 investerade det franska rikskapitalbolaget Time Equity Partners 93 Mkr och blev då ägare till 10 %.

Uppdatering: I maj 2014 investerade TeliaSonera i Zound Industries.

Grundarna Andreas Enkvist, Erik Petersen, Kenneth Schönborg, Konrad Bergström, Markus Rudbäck, Niklas Bergh, Oscar Axhede och Vincent Skoglund äger tillsammans 52 %. Under 2010 tog företaget in 40 Mkr och fick då ett 50-tal nya aktieägare, bland annat investmentföretaget Varenne Investment.

Värdering

Uppdatering: 4,5 Mdkr är värderingen när Altor i september 2023 köper befintliga aktier. 415 kr per aktie.

Uppdatering: 3 Mdkr skriver DI i mars 2017 är önskvärt vid en notering under 2017.

Uppdatering: I juni 2016 köpte Waheed Alli aktier av andra ägare till en värdering på 1,4 Mdkr.

Uppdatering: Minst 2 Mdkr vid slutet av 2016 verkar vara målet i början av 2016. Drygt 2x omsättningen sägs målet vara, och målet för 2016 är att ha en omsättning på drygt 1 Mdkr.

Uppdatering: 930 Mkr i juli 2015, baserat på att Time Equity Partners investerade 93 Mkr och då fick 10 % av företaget.

Uppdatering: Omkring 430 Mkr i maj 2014, baserat på uppgifterna att Telia blir ägare till 7 % av aktierna för 30 Mkr. I en intervju säger bolaget även att det handlas lite aktier mellan en del externa ägare, senaste avslut ska ha varit på 63 kr per aktie.

Uppdatering: Omsatte 252 Mkr under 2011 med ett resultat på 12 Mkr. Målet är 370 Mkr under 2012.

Omsatte 3 Mkr år 2009, över 100 Mkr år 2010, med mål att omsätta 270 Mkr år 2011 och 1 miljard kronor 2013.

Mer information

Zound Industries meddelade i slutet av 2010 att man planerar att göra en börsnotering i framtiden, någon specifik tidsplan har man dock inte ännu.

Uppdatering: Konrad Bergström sa i början av juli 2012: "Vi har pengar i kassan och ser ingen anledning att gå till börsen nu. Men om vi kommer på en ny storsatsning som kostar pengar är det ett alternativ som vi kommer att överväga”.

Uppdatering: Zound Industries har i månadsskiftet mars/april 2014 utsett Pernilla Ekman till permanent VD. Hon har sedan september 20134 varit tillförordnad VD och kom till företaget under 2011 i rollen som ekonomichef.

Uppdatering: I maj 2014 meddelas att TeliaSonera har investerat 30 miljoner kronor i Zound Industries mot 7 % av aktierna. Med investeringen följer även olika former av samarbeten. Konrad Bergström säger i samband med detta att någon börsnotering inte är aktuell. Men att det handlas en del aktier mellan externa ägare, då det finns 6,5 miljoner aktier som inte tillhör grundarna, senaste avslut var 63 kr.

Uppdatering: I juli 2015 investerade det franska riskkapitalbolaget Time Equity Partners 93 Mkr (10 MEUR) och blev då ägare till 10 %. Pengarna ska användas till lanseringen av bolagets egen mobiltelefon (under varumärket Marshall), som officiellt ska lanseras den 16 juli 2015.

Uppdatering: I början av februari 2016 skriver DI att Zound Industries har anlitat Carnegie som finansiell rådgivare, med målet att notera företaget på Stockholmsbörsen inom ett år. Noteringsplanen mer eller mindre bekräftas av Zounds styrelseordförande.

Uppdatering: I mitten av maj 2016 sade bolagets grundare Konrad Bergström att de behöver bestämma sig direkt efter sommaren vilken väg de tar, dvs börsnotering eller riskkapital i onoterad miljö. Om det blir en notering så blir det under 2017 sade han vidare. Förutom att man har Carnegie som rådgivare i Sverige så talar man nu även med banker i USA.

Uppdatering: Waheed Alli köpte i juni 2016 2 % av aktierna i Zound från “ett antal tidigare ägare och grundare” till en värdering på 1,4 Mdkr. Alli är en känd brittisk affärsman och Labour-politiker, han har bla varit styrelseordförande för Asos.

Uppdatering: Di skriver i slutet av augusti 2016 att såväl finanschefen Nils Ankarcona som den globala säljchefen Jens Henriksen slutar på Zound Industries den sista augusti. De båda går till Audio Pro, en betydande underleverantör till Zound.

Uppdatering: Breakit skrev i början av december 2016 att Zound skrivit ett nytt avtal för att använda Marshall-varumärket. Det nuvarande avtalet löper ut 2020 och inte minst för att nya investerare vid en börsnotering ska kunna känna sig trygga behövde ett nytt avtal komma på plats.

Uppdatering: I slutet av december 2016 rapporterades att Kichi Invest AB investerat i Zound. Det framgick dock inte hur mycket och huruvida det var nya eller gamla aktier man köpte.

Uppdatering: I början av mars 2017 skriver DI att tidsplanen för en notering har förändrats, från "början av 2017" till "innan 2017 är slut". Bolaget själva säger att en börsnotering är ett av flera alternativ. Bolaget växte under 2016 med 38 % och uppnådde en försäljning på 1 042 Mkr.

Uppdatering: Breakit avslöjar i början av februari 2018 att Zound Industries har skrivit på ett exklusivt avtal med Adidas som sträcker sig fram till 2024.

Uppdatering: I början av maj 2018 säger bolaget till DI att planerna på en börsnotering kvarstår och de förbereder sig genom att bland annat uppdatera stödsystem och byta redovisningsmetod till IFRS. Men man upprepar som tidigare att man först vill bli klar med sitt avtal med Marshall.

Uppdatering: I början av maj 2018 kom uppgiften att Zound för samtal med grundaren Konrad Bergström om att han ska lämna företaget. Några dagar senare har Di Digital en längre artikel som beskriver läget. VD, styrelseordförande och flera av de större ägarna vill ha bort Bergström från företaget, han beskrivs som bångstyrig. De första vill växa Zounds verksamhet under lönsamhet, att vara en fast follower. Bergström uppges vilja expandera snabbare och ta större teknologiska risker. Han uppges nu vilja köpa företaget, men det finns inga uppgifter om att han har kapital bakom sig för det. De anställda uppges vara uppdelade mellan de två lägren.

Uppdatering: I slutet av juli 2018 skriver Breakit att Zound Industries medgrundare Kenneth Schönborg säljer sina sista aktier i bolaget, en post som motsvarar 4 % av boalget, till Tommy Jacobsons riskkapitalbolag Zenith. Det handlar om 350 000 aktier för 70 Mkr vilket ger bolaget en värdering på 1,7 miljarder kronor. En del av försäljningssumman ska Schönborg investera i Zenith.

Uppdatering: Uppdatering: I slutet av augusti 2018 skriver Breakit att grundaren Konrad Bergström säljer aktier för 60 Mkr till riskkapitalbolaget Zenith. Efter affären är inte längre Konrad Bergström största ägare. Det får även ses som ett tydligt tecken på att han ger upp kampen om bolaget.

Uppdatering: I mitten av oktober 2018 presenterar Zound Industries siffror för försäljningen under tredje kvartalet som är mycket bra. Bolaget bekräftar att de gör saker som är förberedelser för börsen. Det görs lite olika tolkningar i media kring tidsplanen för en notering, det indikeras både 2019 och inom ett par år.

Uppdatering: I slutet av oktober 2018 blev det klart att Zound Industries får ett förlängt avtal med Marshall för många år framöver, och Marshall blir i samband med detta även ägare till 5 % av Zound. Med avtalet på plats är nu det som hindrade en börsnotering borta.

Uppdatering: I mitten av januari 2019 skriver Di att en börsnotering förbereds och att Carnegie har anlitats. Parallellt arbetar dock Carnegie även med att sälja företaget. Tommy Jacobson, som via Zenith Venture Capital kontrollerar 23 %, sägs föredra en försäljning. Telia som äger 12 % har som strategi att inte äga aktier i andra noterade företag.

Det uppges vidare att riskkapitalbolaget Nordic Capital under 2018 lagt ett bud på 2 miljarder kronor på Zound, som dock inte gick igenom.

Uppdatering: I slutet av februari 2019 skriver bolaget själva i ett pressmeddelande:

"Styrelsen i Zound Industries har fattat beslut om att utvärdera förutsättningarna för en potentiell framtida ägarförändring. Styrelsen utvärderar olika strategiska alternativ, inklusive en eventuell försäljning av bolaget eller en ägarspridning och notering på Nasdaq Stockholm. Syftet är att skapa och realisera värde för bolagets samtliga aktieägare samt ge optimala förutsättningar för Zound Industries fortsatta tillväxt.

Bolaget har utsett Carnegie Investment Bank som finansiell rådgivare för att undersöka dessa strategiska alternativ."

Uppdatering: I mitten av april 2019 meddelades att Konrad Bergström sålt sitt återstående innehav.

Uppdatering: I mitten av april 2019 meddelade bolaget i ett pressmeddelande att mer än 90 % av ägarna gett sitt stöd för en försäljning eller börsnotering. Dvs även om bolaget har en något spretig ägarbild så kan en potentiell köpare känna sig trygg i att en affär går att genomföra.

Uppdatering: I början av oktober 2019 uppmärksammar Di Digital att Zound i början av september 2019 höll en extra bolagsstämma där de bemyndigande gavs att göra en nyemission. Vidare uppmärksammar man att efter den 31 december 2019 är inte aktierna längre låsta vilket kan försvåra en försäljning. Det ser alltså nu ut att luta mer mot en börsnotering än försäljning. Zound säger att processerna löper parallellt.

Uppdatering: I början av oktober 2019 meddelade Zound att huvudägarna vill förlänga fullmakten för exitprocessen till den 30 juni 2020.

"För att maximera aktieägarvärdet för alla aktieägare i Bolaget har huvudägarna beslutat att förlänga processen till den 30 juni 2020.

Därför avser huvudägarna att be aktieägarna om förlängning av den befintliga fullmakten till den 30 juni 2020. Ytterligare information och relevanta instruktioner om förlängningen av fullmakten kommer att meddelas senast i slutet av november 2019. Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i nuläget i väntan på ytterligare instruktioner."

Uppdatering: I slutet av januari 2020 fick Zound Industries vd Pernilla Ekman lämna bolaget, vidare lades projektet med att sälja eller börsnotera Zound innan sommaren 2020 ner. Den värdering ägarna anser är rimlig delas inte av de möjliga köparna eller investerarna.

Orsaken att man vill ha en ny vd är att bolaget de senaste två åren tappat fart är att tillväxten stannat av och att man bland annat helt missat true wireless-trenden där man ännu inte ha någon produkt ute.

Uppdatering: I slutet av februari 2020 skrev Breakit att aktiekursen i handeln av onoterade aktier har rasat rejält och att senaste avslut var 120 kr, vilket kan jämföras med 225 kr när grundaren sålde sina sista aktier under våren 2019.

Uppdatering: Breakit skriver i början av april 2020 att Zound varslar 60 av 250 anställda. Utöver det tittar bolaget också på möjligheten att korttidspermittera personal. Orsaken som anges är att försäljningen har gått ner.

Uppdatering: I slutet av juli 2020 utsågs Jeremy de Maillard till ny vd, han tillträder den 5 oktober. I samband med att Jeremy tillträder kommer Martin Axhamre, som varit tillförordnad VD under de senaste 15 månaderna, att inta rollen som vice-VD vid sidan om sin roll som CFO.

Uppdatering: I slutet av mars 2023 blev det klart att Zound Industries köper Marshall. Marshall-familjen blir med detta största ägare med 24 %.

Någon värdering anges inte. Di skriver att om värderar det nya bolaget till 15-20 gånger vinsten så bör bolaget vara värt 6-8 miljarder kronor.

Tommy Jacobson säger till Di att han inte tänker förorda en börsnotering.

Uppdatering: I mitten av juni 2023 bytte Zound Industries namn till Marshall Group AB.

Uppdatering: I början av september 2023 avslöjade Di att Altor är på väg att köpa in sig i Marshall Group till en bolagsvärdering på 4,5 miljarder kronor. Ett avtal om att köpa de 19 % som Tommy Jacobson kontrollerar via Varenne och Zenith ska vara skrivet. Affären ska ännu inte vara helt klar då andra ägare har rätt att matcha budet. Planen uppges vara att totalt köpa 30 %, för att köpa aktier av mindre ägare har Altor tagit hjälp av Carnegie och Pareto.

Uppdatering: Det blev rejält med upprörda känslor kring Altors intåg, men ingen av de andra ägarna valde att använda sin förköpsrätt. Affären med Tommy Jacobsons aktier är klar, men oklart hur många ytterligare aktier Altor lyckades köpa via marknaden.

Andreas Källström Säfweräng, partner på Altor, säger till Di angående frågan om hur han ser på en notering: ”Det är en möjlig väg men den inte enda. Marshall är ett välkänt varumärke som de flesta människor har en relation till och uppfyller också redan flera av kraven för att vara på börsen”

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner