Börsnotering av

Mangold AB

Mangold är en oberoende fondkommissionär som är specialiserad på små och medelstora marknadsnoterade bolag. Verksamheten innefattar corporate finance, aktiehandel, trading, emissionstjänster och kapitalförvaltning.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

RW Capital AB är delägare i Mangold AB och kommer innan listning att dela ut sitt ägande till aktieägarna. RW Capital AB är listat på Aktietorget.

Värdering

Under de första nio månaderna 2011 omsatte Mangold 70,6 Mkr med ett resultat om 7,1 Mkr efter finansnetto. Bolagets egna kapital uppgick till 44,5 Mkr.

Mer information

RW Capital AB är delägare i Mangold AB och kommer under 2012 att dela ut ägandet till sina aktieägare och sedan lista sig på någon av de mindre listorna. RW Capital AB är noterat på Aktietorget.

Uppdatering: Mangold meddelade i början av juli 2012 att deras aktie listas på First North den 12 juli 2012.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner