Börsnotering av

Live Entertainment Group Nordic AB

Live Entertainment Group ska bedriva nöjesverksamhet, arrangera konserter och teaterföreställningar samt idka annan därmed förenlig verksamhet inom upplevelseindustrin. Live Entertainment Group Nordic AB hette tidigare Ittot AB

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY 39,85 %, Blasieholmen Investment Group Equity AB (publ) 19,15 %, UBS SWITZERLAND AG, W8IMY 5,86 %

Mer information

Blasieholmen Investment Group brukar hjälpa företag med ägarspridning och notering. I juli 2022 bytte Blasieholmens utdelade skal Ittot AB namn till Live Entertainment Group Nordic AB. En sådan händelse brukar innebär att ett företag ska apporteras in och sedan noteras. Men i juli 2024 så går det inte att se att någonting har skett, det är fortfarande ett skal med 50 tkr i aktiekapital. Styrelsemedlemmarna är Blasieholmens och företagsnamnet ger inga träffar på något operativt bolag. Kanske var det ett projekt som inte blev något då noteringsmarknaden var död under 2022 och 2023.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner