Börsnotering av

Lipigon Pharmaceuticals AB

Lipigon Pharmaceuticals utvecklar läkemedel för sjukdomar som orsakas av störningar i kroppens hantering av fetter. Lipigon fokuserar på särläkemedel (orphan drugs) för ovanliga sjukdomar där tillräcklig behandling saknas.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Värdering

Uppdatering: 108 Mkr post money

Uppdatering: 53 Mkr pre-money och 108 Mkr post money om hela emissionen inför noteringen inkl övertilldelning fulltecknas.

30 Mkr pre-money och 40 Mkr post money om emissionen i slutet av 2018 fulltecknas.

Mer information

Lipigon Pharmaceuticals ska göra en nyemission på 10 Mkr i slutet av 2018, varav 4 Mkr tecknas av befintliga aktieägare. Bolaget ska notera sig under 2020.

Uppdatering: I slutet av mars 2019 meddelade Sciety att Lipigon fick in 8 Mkr i sin emission. Noteringsplanen för 2020 upprepas.

Uppdatering: I mitten av oktober 2019 skriver CombiGene att de har ingått ett inlicenserings- och samarbetsavtal med Lipigon Pharmaceuticals AB för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi genom avancerad genterapi. nom licensavtalet utgörs ersättning till Lipigon av initial betalning, förutbestämda delmålsbetalningar samt royalty på framtida kommersiell försäljning. Vad gäller initial betalning och delmålsbetalningar har CombiGene möjlighet att betala med aktier i bolaget.

Uppdatering: Lipigon gjorde i juni 2020 en nyemission på 1,6 miljoner euro. De skriver i samband med detta att de siktar på att göra en större finansieringsrunda i en IPO under det kommande året. G&W Fondkommission var finansiell rådgivare.

Uppdatering: Planen är att göra en noteringsemission under januari 2021 med efterföljande notering den 8 mars 2021.

Uppdatering: Notering på First North är planerad till 1 mars 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner