Börsnotering av

Lima Timmerhus Bygg AB

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Mer information

Tidsplanen för noteringen har justerats något, från maj/juni till hösten 2006.

Uppdatering: Tidsplanen har justerats till 2007.

Uppdatering: Även 2007 har passerats och några nya planer har inte kommunicerats. En notering är sannolikt inte aktuell längre.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner