Börsnotering av

LIDDS AB

LIDDS (Local Intelligent Drug Delivery System) utvecklar en produkt, Liproca Depot, för lokal behandling av prostatacancer.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

De största ägarna är (innan emissionen) Wikow Venture AB 9,8 %, T-Bolaget AB 9,3 %, P.U.L.S. AB 8,8 %, SIX SIS AG 7,0 %.

Värdering

115 Mkr pre-money och 159,5 Mkr post money (exkl teckningsoptioner) om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Mer information

I början av 2013 gjorde LIDDS en nyemission som skulle användas till att sälja företaget under 2013. Företaget är i mitten av april 2014 fortfarande inte sålt, i stället pratas det om att företaget ska noteras under hösten 2014.

Uppdatering: I början av maj 2014 skriver Affärsvärlden att Lidds ska göra en nyemission på 60 Mkr och notera sig på First North innan midsommar 2014.

Uppdatering: LIDDS nyemission görs under juni 2014 och listningen av aktien sker under juli.

Uppdatering: Listningen är planerad till omkring den 31 juli 2014.

Uppdatering: Lidds fick in 34,5 Mkr i sin nyemission. Listningsdatum på First North är fortfarande planerat till den 31 juli 2014.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner