Börsnotering av

LBM Group AB

LBM utvecklar och marknadsför ledande livsstils- och konsumentrelaterade varumärken genom licensiering, rådgivning och marknadsföring med särskild inriktning på kvinnor, etniska grupper och etiska konsumenter. För närvarande innehar LBM licensrättigheter att producera och marknadsföra produkter för de två varumärkena Royal Navy och Goodyear. Licensrättigheterna gäller de utvalda produktkategorierna kläder och skor på särskilt definierade geografiska marknader. LBM verkar inom affärsområdena Brand Licensing, Brand Management och Brand Communication vilka tillsammans täcker hela värdekedjan.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Innan nyemissionen inför noteringen; Time Medium Acquisition plc* 47,3%, Per Bergström via bolag 22,9%, StrIct Equity AB 15,8%, Mahesh Jayanarajan med familj 3,9%, Elsa Lokrantz 3,1%,
Valentina Åsa Vermandois 3,1%, Syed Umor Ali via bolag 1,7%, Roger Lodén 0,8%, Övriga drygt 200 aktieägare 1,5%. (* Per Bergström via bolag innehar aktier i Time Medium Acquisition Plc motsvarande 29,8 procent av kapital- och rösteandelen och Mahesh Jayanarajan med familj innehar aktier motsvarande 24,8 procent av kapital- och rösteandelen.)

Värdering

Pre-money 48 Mkr och 57,2 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Mer information

Förutom noteringen på Aktietorget så planerar LBM Group under Q4 även att notera aktien i Storbritannien och Mauritius.

Uppdatering: Den planerade noteringen på Aktietorget skjuts till Q4 2010 från att tidigare ha varit 1 oktober 2010.

Uppdatering: Den planerade noteringen skjuts till 2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner