Börsnotering av

Klimator AB

Klimator är ett mjukvaruföretag som tillhandahåller information om vägväder med hög precision.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan noteringsemissionen; Torbjörn Gustavsson 42 %, Jörgen Bogren 42 %, Casselgren Innovation AB 6 %, Garnisar AB 4 %, PerDan Invest AB 2 %, Rebecca Lewis-Olsson 2 %, Evenstar AB 2 %.

Värdering

Uppdatering: 106,25 Mkr post money

85 Mkr pre-money och 106,25 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Mer information

InWest Corporate Finance meddelade i början av september att Klimator ska notera sig på Spotight i oktober 2020 och teckningstiden för noteringsemissionen inleds den 25 september 2020.

Uppdatering: Klimator noteras på Spotlight den 23 oktober 2020.

Uppdatering: Noteringsemissionen tecknades till cirka 59 Mkr av drygt 1100 tecknare, vilket motsvarar en teckningsgrad på cirka 277 procent. Delen som inte omfattades av teckningsförbindelser tecknades till cirka 585 procent.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner