Börsnotering av

KebNi AB

KebNi är verksamt inom satellitkommunikation och tröghetssensorsystem. KebNi AB hette tidigare Advanced Stabilized Technologies Group AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Efter köp av företag och emissioner innan noteringen: ExeoTech 33 %

Värdering

62,7 Mkr enligt emissionsvillkor, exkl teckningsoptioner.

Mer information

ExeoTech samlar sin verksamhet inom satellitkommunikation och tröghetssensorsystem i det nya dotterbolaget Advanced Stabilized Technologies Group AB, gör emissioner och listar företaget på Nordic-MTF under första halvåret 2014.

Uppdatering: Den 29 januari 2014 börjar BTA att handlas, vilket vi betraktar som datum då bolaget noteras, även om aktien kommer något senare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner